Anslag/bevis: Arbetsmarknadsnämnden 2020-04-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: AMN2020/106

Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-04-17

Datum då anslaget tas ned: 2020-05-11

Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?