Anslag/bevis: Arbetsmarknadsnämnden 2020-01-20

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: AMN2020/6

Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-01-24

Datum då anslaget tas ned: 2020-02-17

Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

Länk till protokollet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?