Anslag/bevis: Arbetsmarknadsnämnden 2019-11-18

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: AMN 2019/137

Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-22

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-16

Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

Länk till protokollet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?