Anslag/bevis: Arbetsmarknadsnämnden 2019-01-23

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: AMN2019/14

Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-21

Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?