Anslag: Kommunrevisionen 2019-01-22

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kommunrevisionen

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-25

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-16

Förvaringsplats: Kommunkansliet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?