Anslag bevis: Teknisk servicenämnd 2019-11-26

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Teknisk servicenämnd

Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-02

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-24

Förvaringsplats: Teknisk serviceförvaltning

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?