Kungörelse: Tekniska servicenämnden 2020-04-16

Flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg. Nedan nämnda fordon är förverkat.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Ursprunglig uppställning
RDP 308 Volvo V 70 Omvägen

TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska Serviceförvaltningen


Kristoffer Tonning
Gatuchef

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?