Kungörelse: Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-07

Kungörelse av anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet avseende fjärrvärmecentralen i Serresjö inom fastighet Serresjö 1:95

Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en anmälan enligt miljöbalken. Anmälan avser en ändring av pannan till fjärrvärmecentralen som finns på fastighet Serresjö 1:95 i Trelleborgs kommun.

Serresjö fjärrvärmesystem försörjer idag cirka 70 kunder bland annat Serresjöskolan med värme och varmvatten. Trelleborgs Fjärrvärme AB (TREFAB) har under 2017 tagit över driften och ansvaret för anläggningen. TREFAB har upptäckt att anläggningen är i dåligt skick och att den bästa lösningen är att befintlig halmpanna byts ut mot en ny träpelletseldad panna.

Ändringen kommer att medföra en panna som är bättre dimensionerad för behovet. Verkningsgraden kommer bli bättre och med träpellets som bränsle kommer bland annat damning, stoft- och kolmonoxidutsläpp samt askmängder att minska. Vidare kommer pannan förses med ny reningsutrustning. Kontroller av utsläpp till luft kommer att ske regelbundet och vara en del i verksamhetens egenkontroll.

Yttranden

Den som kan beröras av verksamheten har möjlighet att yttra sig innan Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut till anmälan. Anmälan finns att ta del av hos Samhällsbyggnadsförvaltningen på Rådhuset i Trelleborgs kommun.

Synpunkter lämnas skriftligen till, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Algatan 13, 231 83 Trelleborg eller via e-post samhallsbyggnad@trelleborg.se, ange även diarienummer MH-2018-1471. Yttranden ska ha kommit in senast 21 december 2018.

De personuppgifter som du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?