Adressregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter. Nya namn på gator och kvarter föreslås av en namnkomitté, Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i dessa ärenden och översänder dem till Kommunfullmäktige för antagande. Sedan registreras adresserna av Samhällsbyggnadsförvaltning, Mät & Karta.

Vägskyltar

Mät & Karta ser till att alla byggnader i Trelleborgs kommun som används som bostad eller till någon verksamhet har en adress. Alla adresser läggs in i Lantmäteriets fastighetsregister. Att alla byggnader har en unik adress är mycket viktigt exempelvis för att räddningstjänsten ska hitta rätt vid en nödsituation, men också för så självklara saker som att posten ska komma fram.

Gatunamn / vägnamn med numrering används i hela kommunen. Alla vägar ges en riktning och jämna nummer sätts på höger sida och udda på vänster.

Hur ser en adress ut?

Inom tätorter består adressen av gatunamn / vägnamn med adressnummer. Exempel på en tätortsadress är Storgatan 2.

Gatunamnskarta

På landsbygden är numreringen avståndsbaserad. Numret baseras på sträckan från vägens början, t.ex. vid 1340 m från huvudväg till fastighet på höger sida erhålls nr 134-0, vänster sida hade erhållit nr 133-0 eller 135-0.

Vid stickvägar lägger man till det nya metertalet efter bindestrecket. Exempelvis 1340 m från huvudväg höger sida och 270 m stickväg vänster sida erhålls nr 134-27.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?