Diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring.

Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man för dagbok över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten.

Varje nämnd och kommunalt bolag i kommunen har ett eget diarium.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och av alla. Undantag finns dock och dessa regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!