Att lämna anbud

Om du vill lämna anbud till kommunen, tänk på följande:

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga. Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.
  • De intyg och handlingar som begärs in måste bifogas.
  • Se till att samtliga skall-krav kan uppfyllas. Anbud som inte uppfyller skall-kraven kan inte tas upp till prövning.

Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med kommunens handläggare. Detta är mycket viktigt! Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydligande eller rättelser som når alla som har hämtat ut underlaget.

Till höger hittar du länk till OPIC:s databas där kommunens upphandlingar finns.

På webbplatsen Tendsign skapar, annonserar och följer upphandlare sina upphandlingar. Du som leverantör kan lämna elektroniska anbud.

Här kan du skapa ett gratiskonto för inloggning till Tendsign.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?