Explosiv vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för förvärv, innehav, förvaring, handel eller överföring med explosiva varor. Tidigare hanterade polisen dessa tillståndsärenden, men sedan 2010 är det kommunerna som gör det. Räddningstjänsten i Trelleborgs handlägger även tillståndsärenden för Vellinge och Skurups kommun.

Under Självbetjäning hittar du de handlingar du behöver för att söka tillstånd. Där finner du också mer information om vilka tillstånd du behöver söka och vad din ansökan ska innehålla. Där kan du också ansöka med hjälp av ett digital formulär.

Tillstånd krävs inte alltid när det gäller explosiva varor. På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida finner du en handbok som tydligt anger vilka krav som gäller för din hantering.

Hur går ansökningsprocessen till?

Processen inleds med att du sammanställer din ansökan och skickar in den. I blanketten finns det angivet vad som normalt sett behövs för att räddningstjänsten ska kunna ta beslut. Det är väldigt viktigt att du lägger tid på att göra din ansökan så komplett som möjligt från början. Eftersom räddningstjänsten debiterar den faktiska arbetstid som ditt ärende tar i anspråk tar det både längre tid och blir dyrare i slutändan om du har för bråttom. Det lönar sig aldrig att skicka in en svag ansökan och hoppas att den "går igenom". Om du inte känner dig säker på vad du egentligen förväntas skicka med i din ansökan bör du höra av dig. Det kan vara bra att veta att den vanligaste bristen är att man inte anger hur förrådets brandskyddskrav eller tillträdesskydd är uppfyllt.

Det förekommer att sökande som vill sälja fyrverkerier låter en fyrverkerigrossist hjälpa till med att fylla i blanketten. Räddningstjänsten avråder från detta då det trots allt är den sökande som ska lära sig hantera varorna på ett säkert sätt och som dessutom kommer få kontrollfrågor vid räddningstjänstens tillsyn. Genom att inte ta fullt ansvar för sin ansökan finns risk att kompetensnivån blir för låg. Det är också ganska vanligt att en del sökande underskattar komplexiteten i tillståndsprocessen, främst när det gäller kraven på förrådet. Det är viktigt att läsa in sig på de krav som gäller för att kunna avgöra om man är redo att göra de investeringar som krävs.

När ansökan har kommit in granskar en handläggare på räddningstjänsten helheten och kommer eventuellt kontakta dig och begära kompletteringar. Ju snabbare du skickar in dessa kompletteringar, desto snabbare får du ditt tillstånd. Skickar du inte in någon komplettering alls tar vi beslut utifrån hur din grundansökan ser ut. Ofta innebär avsaknad av kompletteringar att du får avslag på din ansökan. Avslaget faktureras på grund av den arbetstid som har lagts ner på ärendet, så ett råd är att inte ansöka på chans.

När ansökan anses vara fullgod skriver vi ett tillståndsbevis. I en del fall kommer vi besluta att vi vill göra en så kallad avsyning på plats innan du får börja hantera den explosiva varan. Syftet är att vi ska kunna kontrollera på plats att allting som finns med i ansökan stämmer överens med verkligheten. I de fall en avsyning krävs är processen inte färdig förrän du fått ett avsyningsbevis.

Hur länge gäller ett tillstånd?

Tillståndet du får gäller i 3 år för fyrverkerier. För andra typer av varor gäller tillståndet i 6 år.

När ditt tillstånd är på väg att gå ut behöver du ansöka om en förlängning av tillståndet. Det går oftast ganska snabbt och är också billigare jämfört med om du hade sökt tillstånd för första gången. Tänk på att räddningstjänsten inte kommer kontakta dig för att berätta att tillståndet håller på att gå ut. Det måste du hålla koll på själv.

Vad kostar ett tillstånd?

Det är svårt att på förhand ange vad ett tillstånd kommer kosta eftersom det är den faktiska tidsåtgången som ligger till grund för debiteringen. Men när det gäller helt nya tillstånd brukar kostnaden hamna mellan 5000-10000 kronor. Oftast hamnar man i det lägre spannet.

Läs mer

För att ansöka om tillstånd för explosiva varor så finns det blankett för detta på webbplatsen om du klickar dig vidare till självbetjäning

Mer om föreskrifterna som styr tillstånd för explosiva varor finns på MSB:s webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?