Djurhållning och lantbruk

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljötillsynen på lantbruk.

Aktuellt

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar löpande ut nyhetsbrev riktade till lantbruk.

Nyhetsbrev oktober-december 2017 (PDF-dokument, 373 kB)

Nyhetsbrev maj-september 2017  (PDF-dokument, 186 kB)

Nyhetsbrev september-december 2016  (PDF-dokument, 186 kB)

Nyhetsbrev februari-maj 2016  (PDF-dokument, 466 kB)

Nyhetsbrev september-december 2015  (PDF-dokument, 464 kB)

Tillsynen på lantbruk omfattar hantering och förvaring av kemiska bekämpningsmedel, farligt avfall, cisterner samt gödselhantering. Om du vill ha mer information eller har frågor kring lantbruk eller hästgårdar är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Djurskydd

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med 1 januari 2009. Om du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen i Skåne län. Om du vill kan du göra en anmälan anonymt. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Tillstånd och anmälan

Djurhållning över 100 djurenheter är anmälningspliktig verksamhet. Det innebär att du måste göra en anmälan enligt miljöbalken. Anmälan görs till samhällsbyggnadsnämnden. Som anmälningspliktig verksamhet kan du ha upp till 200 djurenheter om du har grisar eller fjäderfä alternativt upp till 400 djurenheter nötdjur. Om du har fler djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs tillstånd. Om det handlar om en mindre förändring kan det räcka med en anmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?