Kundval inom hemtjänsten

Trelleborgs kommun har från och med 1 september 2010 kundval inom hemtjänstens serviceinsatser i enlighet med Lag om valfrihetssystem, LOV.

Karta över hemvårdsområden
Foto: Mät & Kartavdelningen, Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta över hemvårdsområden

Kundvalet öppnar dörrarna för privata leverantörer och ger kunden möjlighet att välja mellan kommunen eller ett privat företag. Syftet är att öka medborgarens möjlighet att själv bestämma över sin hemtjänst.

Uppdraget

Kundvalet gäller inom hemtjänstens serviceinsatser vilket innebär att du kan bli godkänd som utförare av någon eller några av följande insatser:

  • Städ
  • Tvätt
  • Inköp

Som utförare kan du inte välja vilka kunder du vill ta emot men du kan välja var i kommunen du vill erbjuda dina tjänster (se karta) och om du vill ha ett så kallat kapacitetstak.

Du kan även välja att erbjuda kunderna att köpa hushållsnära tjänster utöver den av kommunen beviljade hemtjänsten. Det kan vara snöröjning, fönstertvätt, trädgårdsarbete, storstädning med mera och kallas tilläggstjänster. Dessa tjänster fakturerar du själv och kunden ska ha förstått vad det kostar och de villkor som gäller för dessa tjänster innan de utförs.

Ekonomisk ersättning

Som leverantör av städ ersätts du av kommunen för redovisad utförd tid. Med utförd tid avses den tid då insatser utförs i kundens hem. För insatserna tvätt och inköp utgår en ersättning per utförd insats.

Ersättningen beräknas inkludera samtliga kostnader som du kan komma att ha för att utföra insatsen eftersom ett pålägg har gjorts som ska täcka kringtid och andra kostnader.

Ersättningen för städinsatser är 311 kronor per timme för tätort, 325 kronor per timme för blandbygd och 340 kronor per timme för landsbygd.

Ersättningen är per tillfälle för tvätt är 330 kronor i tätort och 373 kronor för blandbygd och 426 kronor för landsbygd.

Ersättningen per tillfälle för inköp 164 kronor i tätort samt blandbygd och 186 kronor i landsbygd.

Moms
Utförare som utför insatser inom vård och omsorg är normalt momsbefriade. Vid beräkning av timpriset har hänsyn tagits till detta genom en momskompensation på 2,5 procent till dessa externa utförare. Utförare som enbart utför serviceinsatser ska dock debitera moms enligt skatteverkets ställningstagande i frågan.

Förfrågningsunderlag och ansökan

Du som är intresserad av att utföra serviceinsatser i Trelleborgs kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare.

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur hemtjänstvalet är utformat och vilka krav som ställs på utföraren.

De företag som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare och kommer att presenteras för kunderna i en utförarpresentation.

Det är alltid kommunen som har det yttersta ansvaret för verksamheten och kommunen följer upp och kontrollerar regelbundet alla utförare i hemtjänsten.

Löpande ansökningstid

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande. Förfrågningsunderlaget samt ansökningshandlingar finns även på Kammarkollegiets hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?