Vatten och avlopp i Trelleborgs kommun

I Trelleborgs kommun är det tekniska serviceförvaltningens VA-avdelning som ansvarar för distribution och produktion av dricksvatten och avloppsvatten.

VA-avdelningen Trelleborgs kommun
Foto: TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, TRELLEBORGS KOMMUN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika VA-avdelningen Trelleborgs kommun

VA-avdelningen hanterar hela VA-kretsloppet från upptagandet av grundvatten till utsläpp av renat avloppsvatten. Avdelningen ansvarar även för handläggande av VA-lov, mätarbyten, samt drift och underhåll av ledningsnätet.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och varje år levererar Trelleborgs fyra vattenverk cirka 3 miljoner kubikmeter vatten, vilket gör avdelningen till kommunens största livsmedelsleverantör. Samtidigt är 89 % av kommunens befolkning anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet och därmed är VA-avdelningen även en av de största och viktigaste miljöverksamheterna i Trelleborg.

Nyheter vatten och avlopp

 • Hjälp kommunen att spara på vårt gemensamma vatten

  För att undvika ett bevattningsförbud i sommar uppmanar kommunen alla trelleborgare att vara sparsamma med vårt gemensamma vatten.

 • Nytt vattenmagasin minskar risk för översvämningar i Granlunda

  Bygget av det nya dagvattenmagasinet inleds i juni. Magasinet placeras längs östra kanten av Östervångsparken, intill Östervångsvägen. Magasinet kommer att rymma 400 kubikmeter regnvatten och byggs för att komma till rätta med riskerna för översvämningar i Granlundaområdet, till höger i bild. Framkomligheten i området kommer att påverkas från Sveagatan i norr till Frans Malmrosgatan i söder där nya ledningar ansluts till magasinet.

  Trelleborgs kommun bygger ett nytt magasin för dagvatten, i vardagligt tal regnvatten, vid Östervångsvägen i Trelleborg. Bygget startar i juni och pågår till oktober. Framkomligheten i området kommer periodvis att påverkas.

 • Viktigt att ta hand om vårt vatten

  Skräp som hamnar i en dagvattenbrunn sköljs orenat ut i sjöar, åar och hav.

  När du slänger skräp på gatan sköljs det iväg med regnvattnet och rinner orenat ut i våra sjöar, åar och hav.

 • Spola rätt, undvik hushållspapper i toaletten

  På sistone är vi många som har mötts av tomma hyllor där toalettpappret brukar stå i affären. Spolning av hushållspapper och våtservetter orsakar problem med driftstopp i avloppsledningsnät och pumpstationer. VA-avdelningen behöver er hjälp med att endast spola ned toalettpapper.

 • Kommunalt avlopp till Minnesberg byggs 2021

  Den planerade utbyggnaden av en spillvattenledning mellan Minnesberg och Alstad som planerats till 2020 skjuts fram till nästa år. Anledningen är interna omprioriteringar på grund av exploateringsarbeten i centrala Trelleborg och i Anderslöv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!