Övre och Stadsparkskvarteren

Övre är en speciell plats i Trelleborg. Hit kom tågen från Malmö och under en lång tid var det hit alla bussar gick. En gång i tiden låg Övre som en sista utpost mot Söderslätts jordbrukslandskap i norr. Idag ligger Övre snarare mitt i - med närhet till Stadsparken, Stortorget, Lasarettet och resten av stadens centrum.

Området runt Övre som ingår i stadsbyggnadsprojektet.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Området runt Övre som ingår i stadsbyggnadsprojektet.

Visionen för framtidens Övre och Stadsparkskvarteren är att här ska vardagen vara enkel. Stadsdelen kommer vara en helande länk mellan Trelleborgs centrum och stora delar av staden.

Det kommer vara en stadsdel som är lättillgänglig och som erbjuder offentliga rum och inbjudande platser dit alla har tillträde och känner sig välkomna. Redan idag finns Stadsparken och Generationsparken här, som är två av stadens finaste vardagsrum. Övre kommer även i framtiden att vara en grönskande stadsdel, där befintliga alléer och andra gröna kvaliteter har tagits tillvara och kompletterats med nya. Och det kommer vara livfulla och lugna kvarter med en intressant och behaglig ljudmiljö.

Övre och Stadsparkskvarteren kommer vara en stadsdel som är attraktiv både för människan och miljön. Här kommer det märkas att någon tänkt till redan från början kring klimatets förändringar och en hållbar energiförsörjning.

I Övre och Stadsparkskvarteren kommer det i huvudsak finnas en låg och sammanhållen bebyggelse, med en blandning av både flerfamiljshus och sammanbyggda enfamiljshus. Det kommer vara en stadsdel med i huvudsak bostäder men även lite arbetsplatser och olika verksamheter - en blandad stadsdel helt enkelt. Redan idag finns här en blandning att bygga vidare på, så de verksamheter som redan finns får gärna stanna kvar, och ambitionen är att en del av de äldre byggnaderna fylls med funktioner för framtiden.

Kort och gott så kommer Övre och Stadsparkskvarteren vara en stadsdel där det går att leva ett enkelt och gott vardagsliv, mitt i Trelleborg. Här kommer nya byggnader, platser och stråk att växa fram. Övre har länge varit en viktig plats i Trelleborg - och så kommer det vara även i fortsättningen.

Projektet i korthet

Under 2016 genomfördes utredningar gällande mark- och geoteknik, trafik, buller, kulturmiljö samt en marknadsanalys.

Informationen som utredningarna gett har, tillsammans med resultatet från en workshop med politiker och tjänstemän från Trelleborgs kommun, lett fram till en rad inriktningsbeslut för framtidens Övre och Stadsparkskvarteren.

Utifrån inriktningsbesluten arbetade arkitektfirmorna Arkitema, Gehl och Okidoki under våren 2017 fram tre förslag på hur platsen kan utvecklas. Arkitektförslagen finns att läsa i sin helhet.

Arkitektförslagen ligger till grund för kommunens arbete med att ta fram ett planprogram. Därefter väntar markanvisningar och detaljplanearbete.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?