Övre och Stadsparkskvarteren

Övre är ett område som ligger mitt i centrala Trelleborg, precis intill Stadsparken och cirka fem minuters promenad från centralstationen. Kommunens vision är att Övre och Stadsparkskvarteren ska utvecklas till en grön och småskalig stadsdel och att omvandlingen ska läka samman centrala Trelleborgs stadsstruktur.

Framtidens Övre och Stadsparkskvarteren
Foto: Fredrik Magnusson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Framtidens Övre och Stadsparkskvarteren

Detaljplaner

Kommunen har tagit fram förslag till detaljplaner för de tre första utbyggnadsetapperna i Övre och Stadsparkskvarteren. Dessa har varit utställda på samråd och kommunen arbetar nu vidare med detaljplanerna. På följande sidor kan du titta på samrådsförslagen:

Detaljplan 243 för "Övre och Stadsparken"

Detaljplan 234 för "Gasverket"

Detaljplan 242 för "Förskola och Allén"

Markanvisningar

Trelleborgs kommun har bjudit in till markanvisning av de första etapperna i stadsdelens utveckling. På länken här under kan du läsa mer om markanvisningsprocessen.

Markanvisning för Övre och Stadsparkskvarteren

Planprogram

I planeringen av Övre och Stadsparkskvarteren har kommunen tagit fram ett planprogram med en helhetsbild för hur området kan utvecklas. Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun godkände planprogrammet den 24 mars 2018. Du kan ladda ner hela planprogrammet här under.

Förslaget till planprogram var utställt på samråd mellan 9 oktober och 6 november 2017. Under denna period hade allmänhet, myndigheter och andra sakägare möjlighet att ta del av och komma med synpunkter på förslaget. Alla synpunkter och hur kommunen valt att bemöta dessa finns sammanfattat i samrådsredogörelsen, som du också kan ladda ner här under.

Planprogrammet för området finns att ladda ner här:
Planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren
Samrådsredogörelse Övre och Stadsparkskvarteren (PDF-dokument, 16 MB)

Senaste nytt om projektet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?