Planprogram Västra Verksamhetsområdet

Trelleborgs kommun ser ett behov av att tydliggöra vilken utveckling västra verksamhetsområdet ska ha i framtiden och väljer därför att arbeta fram ett planprogram som ska ange förutsättningar, mål och riktlinjer för utvecklingen av den fysiska miljön.

En rad faktorer har bidragit till att Västra verksamhetsområde har satts i ett helt nytt sammanhang. Från att ha varit en ”baksida av staden” utgör nu området en av två väsentliga entréer till staden efter utbyggnaden av Hedvägens förlängning.

Planprogrammet ska utgöra en vägledande planeringsunderlag som omfattar de övergripande strukturerna inom Västra verksamhetområdet. Detta planprogram är en inledande del av en fortsatt planprocess som syftar till att vara vägaledande för en eller flera detaljplaner.

Planprogrammet beräknas vara klart hösten 2017. Innan programmet blir antagen kommer vi hålla samråd kring det, med möjlighet att lämna synpunkter. Preliminär tid för samrådet är augusti – september 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?