Parkeringsstrategi

Trelleborgs kommun har i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta fram en parkeringsstrategi med tillhörande parkeringsnorm för Trelleborg.

Parkeringsstrategi
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Parkeringsstrategi

Arbetet utgår ifrån Parkeringsstrategidokumentet tillhörande Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborg Stad 2025. I arbetet adresseras bilparkering och cykelparkering för såväl boende som besökare, arbetstagare och kollektivtrafikpendlare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?