Cirkulärt tänk i Business center Trelleborg

Öster om Trelleborgs tätort, i anslutning till befintlig järnväg och den planerade ringvägen och hamninfarten, finns ett verksamhetsområde med stora möjligheter.

Flygfoto över framtida Business Center Trelleborg.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: © Copyright Flygfoto över framtida Business Center Trelleborg.

Inom ramarna för stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 har det beslutats att östra verksamhetsområdet ska utvecklas till ett business center. I anslutning till servicefunktioner och uppställningsytor för färjeresenärer ska det även satsas på näringslivet.

Kommunen har tillsammans med Trelleborgs Hamn och näringslivet enats om en målbild för området. Business center Trelleborg ska vara starkt, stolt och samverkande och fokusera på hållbarhet och upplevelse. Östra verksamhetsområdet blir en ny entré – till staden och till Sverige.

Med miljontals potentiella kunder runt hörnet och med god koppling till nationellt järnvägsnät och sjöfart finns stora möjligheter för näringslivsutveckling och multimodala transportlösningar.

Området kommer att utvecklas under lång tid. Åtgärder för att öka tillgängligheten till rekreationsytor och grönområden kan ske redan under 2019. Uppställningsytor och incheckning görs iordning parallellt med att ringväg och hamninfart byggs. Detta ska vara klart senast 2025. Övriga delar av området kommer från 2022 och framåt utvecklas succesivt.

Figur

Redan nu välkomnar kommunen etableringar i området. Här finns plats för alla företag som delar projektets vision om cirkulär ekonomi, miljötänk, samnyttjande av funktioner eller ytor – kort sagt de som vill bidra till Business centers profil.

Innovationsförmågan i Skåne behöver främjas ytterligare, såväl inom de specialiserade kunskapsintensiva företagen som inom det befintliga breda näringslivet. Här har Trelleborg, som en av Skånes åtta regionala kärnor, en viktig roll i arbetet med att främja kopplingen mellan näringsliv, utbildning och forskning.

Målsättningen är att Business center ska bli ett internationellt erkänt landmärke som bidrar till en ökad företagsetablering med höjd attraktivitet i Trelleborg generellt sett. Trelleborg ska alliera sig med Greater Copenhagen och ha en tydlig koppling till den lokala kunskap som redan finns i kommunen inom exempelvis livsmedelsproduktion, rättspsykiatri, biogas, hamn och logistik.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?