Utvecklingsförslag nya stadsdelar

Hur ska de nya stadsdelarna i nuvarande hamnområdet se ut? Den frågan arbetade tre konsultteam med under våren 2019. Resultatet är tre förslag på struktur med både visionsbilder och grova kostnadsberäkningar.

Förslag på hur de nya stadsdelarna i gamla hamnområdet kan utformas.
Foto: Nyréns arkitektkontor Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Förslag på hur de nya stadsdelarna i gamla hamnområdet kan utformas.

Förslagen har tagits fram i parallella uppdrag av tre konsultteam:

  • EG Arkitekter tillsammans med Ramböll
  • Nyréns arkitektkontor
  • Sydväst Arkitektur och landskap tillsammans med &Rundquist

Uppdraget var att presentera genomförbara kvalitativa idéer, motiv för föreslagna åtgärder och grova kostnadskalkyler. Förslagen ska utvärderas under sommaren 2019.

Ta del av förslagen

Under sommaren 2019 visas förslagen även upp i Kuststad 2025:s projektlokal på Algatan 5. Öppettider Algatan 5 under sommaren 2019.

Visionsbild för nya stadsdelar av Sydväst och &Rundquist

Visionsbild för de nya stadsdelarna av Sydväst och &Rundquist.

Kommande arbete

Kommunens målsättning är att ta fram en fysisk strukturplan för de nya stadsdelarna, baserad på det bästa ur de inlämnade förslagen. En fysisk strukturplan visar hur området är tänkt att se ut i grova drag, med exempelvis vägar, kommunal service, parker och bostäder. Tanken är att planen ska vara klar till årsskiftet 2019-2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?