Utvecklingsförslag nya stadsdelar

Hur ska de nya stadsdelarna i nuvarande hamnområdet se ut? Den frågan arbetade tre konsultteam med under våren 2019. Resultatet är tre förslag på struktur med både visionsbilder och grova kostnadsberäkningar.

Förslag på hur de nya stadsdelarna i gamla hamnområdet kan utformas.
Foto: Nyréns arkitektkontor Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Förslag på hur de nya stadsdelarna i gamla hamnområdet kan utformas.

Förslagen har tagits fram i parallella uppdrag av tre konsultteam:

  • EG Arkitekter tillsammans med Ramböll
  • Nyréns arkitektkontor
  • Sydväst Arkitektur och landskap tillsammans med &Rundquist

Uppdraget var att presentera genomförbara kvalitativa idéer, motiv för föreslagna åtgärder och grova kostnadskalkyler.

Efter utvärdering av förslagen har två av teamen, EG Arkitekter tillsammans med Ramböll samt Sydväst Arkitektur och landskap tillsammans med &Rundquist, fått ett fördjupat uppdrag. Detta har de arbetat med under vintern 2019-2020.

Ta del av förslagen

Visionsbild för nya stadsdelar av Sydväst och &Rundquist

Visionsbild för de nya stadsdelarna av Sydväst och &Rundquist.

Kommande arbete

Kommunens målsättning är att ta fram en fysisk strukturplan för de nya stadsdelarna, baserad på det bästa ur de inlämnade förslagen. En fysisk strukturplan visar hur området är tänkt att se ut i grova drag, med exempelvis vägar, kommunal service, parker och bostäder. Tanken är att planen ska bli klar under 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!