Sjöstaden

En flytt av hamnverksamheten frigör ytor i de västra delarna av den befintliga hamnen. Platsen kan i framtiden rymma bostäder, service och mötesplatser.

De nya stadsdelarna i området Sjöstaden kommer kunna erbjuda boende, verksamhetslokaler och gemensamma ytor i bästa söderläge. Genom att binda samman de nya stadsdelarna med den befintliga staden, havet och Centralstationen förändras stadsbilden i Trelleborg.

Första stegen mot Kuststad 2025 togs redan när Centralstationen 2015 renoverades och åter blev ett nav för resande med bil, cykel och tåg. Genom Kuststad 2025 ska området runt stationen bindas samman med den befintliga stadskärnan och Mittelbron. I framtiden kan besökare och boende i staden åter få kontakt med havet - mitt i centrum.

Trelleborgs kommun har under 2017 deltagit i arkitekttävlingen Europan. Juryn valde att utse två vinnande bidrag; New Sjöstad: Water, walk with me och Pioneers. De innehåller båda intressanta förslag på hur området skulle kunna utvecklas till nya stadsdelar.

Totalt lämnades 28 bidrag från arkitekter i hela Europan in för Sjöstaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?