Sjöstaden och stadskärnan

En flytt av hamnverksamheten frigör ytor i de västra delarna av den befintliga hamnen. Platsen kan i framtiden rymma bostäder, service och mötesplatser.

I de centrala och västra delarna av hamnen ska nya stadsdelar växa fram.
Foto: Janssen Herr Licens: Creative Commons Erkännande I de centrala och västra delarna av hamnen ska nya stadsdelar växa fram.

De nya stadsdelarna i området sjöstaden kommer kunna erbjuda boende, verksamhetslokaler och gemensamma ytor i bästa söderläge. Genom att binda samman de nya stadsdelarna med den befintliga staden, havet och Centralstationen förändras stadsbilden i Trelleborg.

Första stegen mot Kuststad 2025 togs redan när Centralstationen 2015 renoverades och åter blev ett nav för resande med bil, cykel och tåg. Genom Kuststad 2025 ska området runt stationen bindas samman med den befintliga stadskärnan och Mittelbron. I framtiden kan besökare och boende i staden åter få kontakt med havet - mitt i centrum.

Västra sjöstaden

Parallellt med planerna på att bygga om det gamla hamnområdet arbetar Trelleborgs kommun också med utveckling av ytorna mellan Ståstorpsån och Västra korset, väster om hamnen. Företagen Midroc och Serneke har tecknat avtal med Trelleborgs kommun om utveckling av en helt ny stadsdel i det gamla industriområdet där bland annat före detta Dux och Pergo ska ge plats för ett nytt bostads. och rekreationsområde med utrymme för 1000-1200 bostäder, service av olika slag och en ny strand och strandpromenad.

Mer information om Västra Sjöstaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?