Sjöstaden

En flytt av hamnverksamheten frigör ytor i de västra delarna av den befintliga hamnen. Platsen kan i framtiden rymma bostäder, service och mötesplatser.

De nya stadsdelarna i området Sjöstaden kommer kunna erbjuda boende, verksamhetslokaler och gemensamma ytor i bästa söderläge. Genom att binda samman de nya stadsdelarna med den befintliga staden, havet och Centralstationen förändras stadsbilden i Trelleborg.

Första stegen mot Kuststad 2025 togs redan när Centralstationen 2015 renoverades och åter blev ett nav för resande med bil, cykel och tåg. Genom Kuststad 2025 ska området runt stationen bindas samman med den befintliga stadskärnan och Mittelbron. I framtiden kan besökare och boende i staden åter få kontakt med havet - mitt i centrum.

Även om det dröjer många år innan Sjöstaden-området kan vara fullt utbyggt kan viss förändring ske på platsen redan under 2017. Trelleborgs kommun deltar under 2016-2017 i arkitekttävlingen Europan. Genom den kommer arkitekter från hela Europa ges möjlighet att rita förslag på den framtida stadsdelen Sjöstaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?