Om projektet

Kuststad 2025 är uppdelat i tre delprojekt som tillsammans innebär en möjlighet att utveckla Trelleborgs potential och ta tillvara kommunens strategiska läge. Projektet tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet.

Utredningsområden inom Kuststad 2025.
Foto: Ie Urde Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Utredningsområden inom Kuststad 2025.

Översiktlig tidplan för Kuststad 2025  (Bild, 134 kB).

Röster om Kuststad 2025

Filmen bygger intervjuer med besökare på Hamnens dag 2019, där filmen spelades in.

Sjöstaden och stadskärnan

Gränsen mellan hamn och stad flyttas och nya moderna stadsdelar växer fram med en blandning av bostäder, lokaler för verksamhet och attraktiva mötesplatser med över fem kilometer kajkant tillgänglig för boende och besökare.

Det stationsnära läget tas tillvara genom att vi planerar lokaler för verksamheter som är besök- och personalintensiva samtidigt som staden, Centralstationen och vattnet knyts samman.

Business center

På dagens östra verksamhetsområde, i anslutning till hamnen, ringvägen och järnvägsspår, planeras för incheckning, uppställningsplatser och ett logistikcentrum. Business center innebär en utveckling av östra verksamhetsområdet till en plats där befintliga företag kan växa samtidigt som nya tillkommer.

Ringvägen och hamninfarten

Ringvägen kommer att leda biltrafik och godstransporter till och från hamnen utanför staden. Med ny infart till staden, hamnen och östra verksamhetsområdet samt en direkt anslutning till en järnväg förbättras miljön i stadskärnan samtidigt som möjligheterna till omlastning mellan olika transportmedel ökar.

Delar av stadutvecklingsprojektet är samfinansierat av EU och Tillväxtverket.

Tillväxtverkets logga

Hjälpte informationen på den här sidan dig?