Ringväg och östlig infart

I november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om var ringväg och den planerade östliga hamninfarten ska placeras.

Karta med den planerade sträckningen för ringvägen och hamninfarten efter beslut i kommunfullmäktige i november 2017.
Foto: Ie Urde Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta med den planerade sträckningen för ringvägen och hamninfarten efter beslut i kommunfullmäktige i november 2017.

Under början av 2018 kommer fastighetsägarna inom området att kontaktas för att få information om det fortsatta arbetet. Det planeras också för en informationsträff för allmänheten.

En ringväg och östlig hamninfart är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

Under hösten 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om vilket av alternativen som projektet ska jobba vidare med. De beslutade alternativen kallas i konsulternas rapporter för N2, D och 3.

En visualiseringsfilm med den valda korridoren har producerats i samarbete med de två konsultfirmorna WSP och Tyréns som utrett de olika placeringsalternativen.

Bakgrund

Med stor majoritet beslöt kommunfullmäktige i februari 2016 att Trelleborgs kommun ska arbeta för en ringväg och östlig infart. I enlighet med beslutet har Tyréns, WSP och Norconsult under våren 2017 tagit fram olika placeringsalternativ för vägen mellan väg 108 och väg 9.

Ringvägen och hamninfarten är ett av delprojekten i Kuststad 2025 och en förutsättning för den omfattande stadsutvecklingen som också ingår i projektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?