Ringväg och östlig infart

I september 2017 väntas kommunfullmäktige fatta beslut om placering av ringväg och östlig hamninfart.

Samtliga sträckningsalternativ för ringväg och hamninfart.
Foto: Ie Urde Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Samtliga sträckningsalternativ för ringväg och hamninfart.

En ringväg och östlig hamninfart är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

Med stor majoritet beslöt kommunfullmäktige i februari 2016 att Trelleborgs kommun ska arbeta för en ringväg och östlig infart. I enlighet med beslutet har Tyréns, WSP och Norconsult under våren 2017 tagit fram olika placeringsalternativ för vägen mellan väg 108 och väg 9.

De olika alternativen och dess för- och nackdelar ska kommuniceras med allmänhet och fastighetsägare under sommaren. I höst väntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilken av placeringarna som projektet ska jobba vidare med.

Ringvägen och hamninfarten är ett av delprojekten i Kuststad 2025 och en förutsättning för den omfattande stadsutvecklingen som också ingår i projektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?