Kuststad 2025

Under 2016 påbörjades det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Det innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och drygt 4 000 nya bostäder i havsnära läge.

Startskottet för projektet var kommunfullmäktiges beslut att Trelleborg senast 2025 ska en ny östlig infart till hamnen.

Den nya infarten ska göra det möjligt för Trelleborgs hamn att slutföra den påbörjade flytten åt sydost. Det leder i sin tur till att attraktiva ytor blir tillgängliga för att bygga en ny havsnära stadsdel och att den centrala staden knyts samman med havet.

Här kan du följa projektet.

Senaste nyheterna om Kuststad 2025

 • Planen för nya stadsdelar tar form

  En fysisk strukturplan visar i grova drag hur området kan utformas.

  Ett kallbadhus vid Västra piren, ett evenemangsstråk mellan Centralstationen och Utkiken och en ny dragning av Hamngatan. Det är några av pusselbitarna i förslaget till fysisk strukturplan för de nya stadsdelarna i gamla hamnområdet.

 • Trelleborgs utveckling i fokus på Business arena Malmö

  Politiker, tjänstepersoner och besökare samtalar i Trelleborgs kommuns monter på Business arena. Visionsbild för Sjöstaden i bakgrunden.

  Under onsdagen finns Trelleborgs kommun på plats på Business arena Malmö för att prata utveckling. Satsningar på stadsutveckling, näringsliv och andra utvecklingsplaner presenteras i kommunens monter.

 • Första inlösta villan klar för uthyrning

  Nu är det första av hittills 19 hus som Trelleborgs kommun löst in inför bygget av den planerade ringvägen och hamninfarten klart för uthyrning. Villan som ligger på Blygers väg är ett friliggande enfamiljshus om sex rum och kök på 167 kvadratmeter, byggt 1979. Huset hyrs ut genom Boplats Syd.

 • Sista dagarna av samråd för ringväg och hamninfart

  Många besökare under öppet hus i samband med samråd för detaljplanerna för östlig ringväg och hamninfart.

  Under nästan en månad har myndigheter och allmänhet kunnat ta del av förslagen till detaljplaner för östlig ringväg och östlig hamninfart. Den som ännu inte lämnat eventuella synpunkter på förslaget kan göra detta senast på torsdag 6 februari när samrådet avslutas.

 • Nyttoberäkningar gjorda för ringväg och hamninfart

  Idag, den 23 januari, har nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Petterson vid Jönköpings Internationella Högskola presenterat för Kuststad 2025:s styrgrupp de nyttoberäkningar man gjort avseende byggandet av Östlig ringväg och Östlig hamninfart.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!