Kuststad 2025

Under 2016 påbörjades det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Det innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge.

Visualiseringsbild ur ett av tävlingsbidragen i Europan.
Foto: Europan Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Visualiseringsbild ur ett av tävlingsbidragen i Europan.

Startskottet var kommunfullmäktiges beslut att Trelleborg senast 2025 ska en ny östlig infart till hamnen.

Den nya infarten ska göra det möjligt för Trelleborgs hamn att slutföra den påbörjade flytten åt sydost. Det leder i sin tur till att attraktiva ytor blir tillgängliga för att bygga en ny havsnära stadsdel och att den centrala staden knyts samman med havet.

EU-logga

Här kan du följa projektet.

Senaste nyheterna om Kuststad 2025

 • Nytt steg mot Kuststad 2025 efter överenskommelse mellan kommunen och hamnbolaget

  Trelleborgs kommun och det kommunala bolaget Trelleborgs Hamn AB ska ingå en överenskommelse som bland annat innebär att Hamnbolaget får möjlighet att utöka sina lån med upp till en miljard kronor samt att kommunen går i borgen för lånet. Pengarna ska användas till att bygga färjeläge och kaj i de nya delarna av hamnen.

 • Många deltagare på samrådsmöte om ringväg och hamninfart

  Cirka 300 personer deltog i samrådsmötet i Parken.

  Samrådsmötet om den planerade östra ringvägen, östra hamninfarten och incheckningen väckte stort intresse bland kommuninvånarna. Cirka 300 personer deltog vid mötet på onsdagskvällen.

 • Seminarium om näringslivsutveckling

  Tillväxtsamordnare Fredrik af Winklerfelt presenterar Sweco som tagit fram en rapport över näringslivet i Trelleborg.

  I veckan hölls ett seminarium om näringslivsutveckling på Rådhuset. En rapport med titeln Ett konkurrenskraftigt näringsliv i Trelleborg presenterades liksom tre olika förslag på hur östra verksamhetsområdet kan utvecklas till Business center Trelleborg presenterades.

 • Gemensam utredning om hamninfart

  - Det är viktigt att vi för en fortlöpande dialog med Trafikverket och andra statliga myndigheter när det gäller utvecklingen av Trelleborg, säger kommundirektör Fredrik Geijer. Därför är det naturligt att vi tillmötesgår Trafikverkets önskemål om att titta närmare på dagens angöring av hamnområdet, och hur detta påverkar utbyggnaden av Sjöstaden.

 • Kommunen köper fastighet för att skapa plats för ringväg och hamninfart

  Det första köpeavtalet för fastigheter inom markzonen för planerad ringväg och hamninfart har nu undertecknats av båda parter. Det innebär att Trelleborgs kommun har köpt en av de totalt 23 fastigheterna som omfattas av erbjudandet om frivillig inlösen.

Delar av projektet Kuststad 2025 finansieras med EU-medel via Transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Samfinansierat av EU

Hjälpte informationen på den här sidan dig?