Kuststad 2025

Under 2016 påbörjades det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Det innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge.

Visualiseringsbild ur ett av tävlingsbidragen i Europan.
Foto: Europan Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Visualiseringsbild ur ett av tävlingsbidragen i Europan.

Startskottet var kommunfullmäktiges beslut att Trelleborg senast 2025 ska en ny östlig infart till hamnen.

Den nya infarten ska göra det möjligt för Trelleborgs hamn att slutföra den påbörjade flytten åt sydost. Det leder i sin tur till att attraktiva ytor blir tillgängliga för att bygga en ny havsnära stadsdel och att den centrala staden knyts samman med havet.

Här kan du följa projektet.

Senaste nyheterna om Kuststad 2025

 • Avtal för fastighetsvärdering klart

  Karta med den planerade sträckningen för ringvägen och hamninfarten efter beslut i kommunfullmäktige i november 2017.

  Ett flertal fastighetsägare inom området för den planerade östliga ringvägen och hamninfarten har ställt sig positiva till frivillig förtida inlösen. Nu har Trelleborgs kommun tecknat avtal med två värderingsföretag.

 • Exploatörer tog del av utvecklingsplaner

  Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson hälsar välkommen på årets exploatörsträff.

  Drygt 50 exploatörer från cirka 40 olika företag deltog på den exploatörsträff som Trelleborgs kommun arrangerade på torsdagsförmiddagen.

 • Konsulter ska visualisera business center

  Håkan Asmoarp leder arbetet med Business center Trelleborg.

  Den här veckan tas nästa steg i arbetet med att omvandla östra verksamhetsområdet till ett business center. Kommunen handlar upp uppdraget att gestalta och visualisera hur området kan se ut i framtiden. Målet är att ha tre olika förslag klara i början av sommaren.

 • Ett konkurrenskraftigt näringsliv i morgondagens Trelleborg

  På fredagsmorgonen samlades ett trettontal personer från näringslivet i Trelleborg för en workshop tillsammans med representanter från Trelleborgs kommun.

 • Fastighetsägare bjöds in till möte om ringväg och hamninfart

  På torsdagen diskuterades den fortsatta processen med att bygga en östlig ringväg och en ny hamninfart under ett möte med ägare av bostadsfastigheter inom den planerade vägens markzon. Totalt deltog cirka 30 personer.

Delar av projektet Kuststad 2025 finansieras med EU-medel via Transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Samfinansierat av EU

Hjälpte informationen på den här sidan dig?