Pågående projekt

Här hittar du aktuella samhällsbyggnadsprojekt som Trelleborgs kommun arbetar med.

Kuststad 2025

Under 2016 påbörjas ett omfattande stadsomvandlingsprojekt med arbetsnamnet "Kuststad 2025" i Trelleborgs kommun. Startskottet var kommunfullmäktiges beslut om att bygga en östlig infart till hamnen och en ringväg.
Läs mer om Kuststad 2025

Västra Sjöstaden

Västra sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och
hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg, en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.
Läs mer om Västra Sjöstaden

Trelleborg Övre

Trelleborgs kommun har börjat arbeta och planera för att Övre ska bebyggas med bostäder och andra verksamheter. Tanken är att området ska knytas ihop med Trelleborgs innerstad och bli en spännande och attraktiv stadsdel.
Läs mer om Trelleborg Övre

Hjälpte informationen på den här sidan dig?