Pågående projekt

Här hittar du aktuella samhällsbyggnadsprojekt som Trelleborgs kommun arbetar med.

Bostadsförsörjningsprogram

Trelleborgs kommun arbetar med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens plan för hur bostäder ska byggas och utvecklas den närmsta tiden.
Läs mer om bostadsförsörjningsprogrammet

Kuststad 2025

Under 2016 påbörjas ett omfattande stadsomvandlingsprojekt med arbetsnamnet "Kuststad 2025" i Trelleborgs kommun. Startskottet var kommunfullmäktiges beslut i februari om att bygga en östlig infart till hamnen och en ringväg.
Läs mer om Kuststad 2025

Parkeringsstrategi

ParkeringSamhällsbyggnadsförvaltningen ska i samråd med berörda aktörer ta fram en parkeringsstrategi med tillhörande parkeringsnorm för Trelleborg.
Läs mer om parkeringsstrategin

Planprogram för Västra verksamhetsområdet

Ett planprogram för Västra verksamhetsområdet ska lyfta fram förutsättningar, mål och riktlinjer för utvecklingen av området.
Läs mer om planprogrammet för Västra verksamhetsområdet

Trelleborg Övre

Trelleborgs kommun har börjat arbeta och planera för att Övre ska bebyggas med bostäder och andra verksamheter. Tanken är att området ska knytas ihop med Trelleborgs innerstad och bli en spännande och attraktiv stadsdel.
Läs mer om Trelleborg Övre

Översiktsplan för orter och landsbygd 2028

Under 2017 och 2018 arbetar Trelleborgs kommun med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den nya Översiktsplan 2028 kommer då gälla tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad.
Läs mer om Översiktsplan 2028

Hjälpte informationen på den här sidan dig?