Avslutade projekt

Nedan listas avslutade samhällsbyggnadsprojekt som kommunen tidigare har arbetat med.

Jämställt ÖvreJämställt Övre

Ett projekt som delfinansierades med medel från Boverket. Tanken är att detta praktiska exempel ska sätta agendan för framtida stadsbyggnadsprojekt i kommunen och bli en startpunkt för en ökad medvetenhet om hur tjejers och killars respektive intressen och behov tas tillvara i samhällsplaneringen.
Mer om Jämställt Övre

Designdialog Beddingestrand

Under hösten 2012 genomfördes en designdialog för området kring Pärlan och Granhyddan. Ett arbete där boende och fastighetsägare tillsammans skissade på ett förslag för hur området kan utvecklas.
Mer om Designdialog Beddingestrand

Strukturbild Skegrie

Under hösten 2012 har det genomförts en designdialog för området kring Pärlan och Granhyddan. Ett arbete där boende och fastighetsägare tillsammans har skissat på ett förslag för hur området kan utvecklas.
Mer om Strukturbild Skegrie

Hjälpte informationen på den här sidan dig?