Avslutade projekt

Nedan listas godkända eller avslutade samhällsbyggnadsprojekt som Trelleborgs kommun tidigare arbetat med.

Jämställt Övre

Ett projekt som delfinansierades med medel från Boverket. Tanken är att detta praktiska exempel ska sätta agendan för framtida stadsbyggnadsprojekt i kommunen och bli en startpunkt för en ökad medvetenhet om hur tjejers och killars respektive intressen och behov tas tillvara i samhällsplaneringen.
Mer om Jämställt Övre

Designdialog Beddingestrand

Under hösten 2012 genomfördes en designdialog för området kring Pärlan och Granhyddan. Ett arbete där boende och fastighetsägare tillsammans skissade på ett förslag för hur området kan utvecklas.
Mer om Designdialog Beddingestrand

Strukturbild Skegrie

Under hösten 2012 har det genomförts en designdialog för området kring Pärlan och Granhyddan. Ett arbete där boende och fastighetsägare tillsammans har skissat på ett förslag för hur området kan utvecklas.
Mer om Strukturbild Skegrie

Parkeringsstrategi för Trelleborgs kommun

Parkeringsstrategin för Trelleborgs kommun gäller för 2017-2025 och bestämmer hur kommunen ska arbeta med parkeringsfrågor. Strategin gäller bland annat parkering för besökare, boende, pendlare med kollektivtrafik och personer som arbetar i Trelleborgs centrum.
Läs mer om parkeringsstrategin

Bostadsförsörjningsprogram

I Trelleborgs kommun ska alla invånare ha möjligheten att bo bra. Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden och har som mål att nå 50 000 invånare år 2028. För att uppfylla dessa mål har Trelleborgs kommun under 2017 och 2018 arbetat fram ett bostadsförsörjningsprogram.
Läs mer om bostadsförsörjningsprogrammet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?