Planprogram

Innan kommunen börjar arbeta med en detaljplan kan det behöva tas fram ett planprogram. Planprogrammet ska ge en översikt för ett områdes visioner och förutsättningar för byggnader, grönytor och vägar.

Planprogram under arbete

Östra ringvägen och östlig hamninfart

I Trelleborg utreds ett förslag till ringväg och östlig hamninfart. Samrådet för planprogrammet pågår 4 juni-31 augusti 2018.
Läs om planprogrammet för östra ringvägen och östra hamninfarten

Godkända planprogram

Kvarteret Herkules

I centrala Trelleborg ligger Kvarteret Herkules, även kallat Rådhuskvarteret. Planprogrammet ger bland annat mål och riktlinjer för byggnader, promenadstråk och parkeringsytor i området.
Läs om planprogrammet för Kvarteret Herkules

Övre och Stadsparkskvarteren

I planprogrammet för Övre och Stadsparkskvarteren föreslås bland annat 500-600 nya bostäder, nya offentliga platser och fler möjligheter till offentliga verksamheter.
Läs mer om Övre och Stadsparkskvarteren

Hjälpte informationen på den här sidan dig?