FÖP - Trelleborgs stad 2025

För Trelleborgs stad gäller FÖP Trelleborgs stad 2025. Antagen i kommunfullmäktige den 26 maj 2014 och lagakraftvunnen den 30 mars 2015.

Fördjupad översiktsplan
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fördjupad översiktsplan

Här presenteras antagandehandlingen med tillhörande granskningsutlåtande.

Läs eller ladda ner antagandehandlingen:

 • Exploatörer på studiebesök

  Exploatörer besökte Trelleborgs Hamn där Sjöstaden ska växa fram.

  Trelleborgs kommun står i startgroparna för stadens mest omfattande stadsutvecklingsprojekt i modern tid: Kuststad 2025. Det innefattar en ny stadsdel med uppemot 4 000 bostäder, utveckling av centrum i anslutning till Centralstationen och havet och etableringsmöjligheter inom nya kunskapsintensiva branscher.

 • Kultur och fritid i Trelleborg - Kuststad 2025

  Förvaltningsdag Kuststad 2025

  Närmare hundra medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen deltog 31 augusti på föreläsning och workshop i Parken om Trelleborg – Kuststad 2025.

 • Planer på nya flerbostadshus vid gamla Centralskolan

  Förslag på bebyggelse vid Centralskolan

  Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för att möjliggöra att Centralskolans tomt förtätas med tre nya flerbostadshus.

 • Ett steg närmare beslut om framtidens Trelleborg

  Omslaget till den fördjupade översiktsplanen

  Idag beslutade en enig kommunstyrelse om att skicka den fördjupade översiktsplanen vidare till nästa steg i beslutsprocessen. Under perioden 23 december - 28 februari är dokumentet i granskningsfasen, därefter är målet att det ska fattas beslut i kommunfullmäktige i maj nästa år.

 • Trelleborgs framtid i fokus

  Samråd om framtiden

  Hur ska Trelleborg se ut år 2030? Den frågan är just nu högaktuell eftersom förslaget till fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad är föremål för samråd. Hittills har fyra workshops hållits, öppna för allmänheten, och ett återstår nästa vecka.

 • Kuben på plats - tyck till!

  Kuben på plats

  Under torsdagen kom den på plats - Kuben som berättar om planerna för framtidens Trelleborg. Många människor passade på redan första dagen att titta närmare på de idéer och tankar som kan bli verklighet under perioden fram till 2030.

 • Mobil paviljong visar vägen till framtidens Trelleborg

  Utställningskub

  Just nu pågår samrådet för Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs stad 2030. Allmänheten inbjuds på olika sätt att delta i processen att forma staden. En rad workshops kommer att anordnas under augusti och september med start den 20:e augusti.

 • Framtidens Trelleborg - hur vill vi ha det?

  Omslaget till den fördjupade översiktsplanen

  Hur vill du att Trelleborg ska se ut år 2030? Nu har du möjlighet att tycka till. Förslaget till Fördjupad översiktsplan för Trelleborg är just nu ute för samråd och alla som vill får lämna förslag och synpunkter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?