Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. För Trelleborgs stad gäller FÖP - Trelleborgs stad 2025.

Illustration över Anderslöv, en av de byar som beskrivs i nya översiktsplanen för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun.
Foto: Lina Hellström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Illustration över Anderslöv, en av de byar som beskrivs i nya översiktsplanen för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun.

Här kan du läsa kommunens översiktsplan som är antagen 2018:

Läs del 1 av översiktsplanen för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 28,4 MB)

Läs del 2 av översiktsplanen för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 27,2 MB)

Läs utställningsutlåtandet för översiktsplanen (PDF-dokument, 2,1 MB)

För Trelleborgs stad gäller fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Trelleborgs stad 2025.
Läs fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett vägledande dokument för kommunens och andra myndigheters beslut angående mark- och vattenanvändning och för den byggda miljöns utveckling och bevarande i kommunen.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta men geografiska eller tematiska fördjupningar kan göras för olika delar av kommunen och ämnesområden. Fördjupade översiktsplanen (FÖP) Trelleborgs stad 2025 är en geografisk fördjupning för staden.

En översiktsplanen ska vara aktuell och varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till dess aktualitet. Hela eller delar av översiktsplanen kan omarbetas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?