Detaljplan Östra torp 20:37 m fl Smygehuks parkering

Syftet med detaljplanen är planlägga för parkeringsplats till Sveriges sydligaste besöksmål. Smygehuk har mellan 250 000 - 300 000 besökare varje sommar. Detta kräver en god tillgänglighet för allmänheten till och från området.

Planområdet ligger strax väster om Smygehamn och omfattar cirka 1,9 hektar.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Planområdet ligger strax väster om Smygehamn och omfattar cirka 1,9 hektar.

Planidén är att strukturera biltrafik, parkering och rörelse inom området samt markera och förstärka entrén och den södra udden. Området ska även innefatta faciliteter som till exempel toaletter, sopkärl och informationsskyltar.

Ordnad parkeringsplats

En effektiv och ordnad parkeringsplats till besöksmålet Smygehuk säkerställer tillgängligheten till området. Avgränsningen av planområdet grundar sig på naturliga förhållanden och tidigare sökta dispenser för strandskyddet. Området kantas av buskage, träd och höjdskillnader. Platsen samspelar med besöksmålets olika destinationer så som hamnen och Köpmansmagasinet.

Allmänheten inbjuds till samrådsmöte måndagen den 9 mars klockan 17.00-18.30 i Rådhusets foajé, Algatan 13 i Trelleborg.

Planförslaget finns utställt från 25 februari till 24 mars och är då tillgängligt förutom på denna webbplats på följande platser i Trelleborg:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13, öppet vardagar kl 08.00-16:30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen

Den som har synpunkter på planförslaget kan senast 24 mars 2020 framföra dessa skriftligen till samhallsbyggnad@trelleborg.se eller till:

Samhällsbyggnadsnämnden Rådhuset 231 83 Trelleborg

Vänligen ange namn, adress samt detaljplanens diarienummer (PL-2019-66).

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:

Planbeskrivning (PDF-dokument, 3,1 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 797 kB)
Samrådsinformation (PDF-dokument, 818 kB)
Bilaga 1 - Lokaliseringsutredning (PDF-dokument, 8,4 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?