Detaljplan för Stuckatören 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Syftet är även att förstärka gaturummet mot Engelbrektsgatan och Hovslagaregatan med en stadsmässig bebyggelse med entréer mot gatorna och med möjlighet till framtida centrumverksamhet mot Engelbrektsgatan.

Planförslaget finns utställt under tiden 25 maj - 8 juni 2020 och är då tillgängligt på följande platser i Trelleborg:
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13, öppet vardagar kl 08.00-16.30.
- På Trelleborgs kommuns hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner

Om du saknar möjlighet att ta del av handlingarna på internet så kontakta Kundtjänst, 0410-73 30 00, så hjälper vi dig.

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dem skriftligen senast 8 juni 2020. Skicka synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer PL-2018-102.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (PDF-dokument, 7,1 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 3 MB)
Följebrev samråd (PDF-dokument, 593 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?