Detaljplan för Profilen 11 m.fl. Anderslöv

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika typer för att stärka Anderslöv som en småstad med en småskalig och tät karaktär. Planförslaget ska även stärka utvecklingen av Anderslövs centrum.

Planen ställs ut för samråd från den 29 oktober 2018 till den 26 november 2018. Du hittar planen i pappersformat på följande platser:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13 i Trelleborg.
  • Biblioteket i Trelleborg.
  • Biblioteken i Anderslöv och Gislöv, samt i kommunens bokbuss.

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka dina synpunkter senast den 26 november 2018. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.
Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer.

Välkommen på samrådsmöte! Allmänheten är välkomna på samrådsmöte tisdag 13 november klockan 18:00, i Väståkraskolan. Adress: Landsvägen 4, Anderslöv.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 580 kB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 2,4 MB))
Planbeskrivning (PDF-dokument, 1,7 MB)

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?