Detaljplan för Profilen 11 m.fl. Anderslöv

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika typer för att stärka Anderslöv som en småstad med en småskalig och tät karaktär. Planförslaget ska även stärka utvecklingen av Anderslövs centrum.

Planen ställs ut för granskning från den 13 juni 2019 till den 3 juli 2019. Du hittar planen i pappersformat på följande platser:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13 i Trelleborg.
  • Biblioteket i Trelleborg.
  • Biblioteken i Anderslöv och Gislöv, samt i kommunens bokbuss.

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka dina synpunkter senast den 3 juli 2019. Skicka synpunkterna via e-post till , eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.
Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer, PL-2017-30.

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?