Detaljplan för Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 m.fl.)

Syftet med detaljplanen för den Östra ringvägen är att möjliggöra för en ny väganslutning mellan länsväg 108 och riksväg 9.

Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.

Detaljplanen är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 4000-5000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg och en ny, östlig hamninfart.

Förslaget till detaljplan var ute på samråd till och med den 6 februari 2020. Efter att synpunkterna som kommit under samrådet sammanställts och bemötts ska detaljplanerna justeras och sedan ställas ut för granskning. Då har medborgare och myndigheter på nytt lämna synpunkter.

Detaljplanens diarienummer: PL-2017-111

Samrådshandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 6 MB)

Planbeskrivning (PDF-dokument, 3,8 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF-dokument, 11 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!