Detaljplan för Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 m.fl.)

Syftet med detaljplanen för den Östra hamninfarten är att möjliggöra för en väganslutning, uppställningsytor samt servicefunktioner i anslutning till ett nytt östligt infartsläge till Trelleborgs hamn.

Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Röd färg markerar planområde för Östra ringvägen och gul färg markerar planområde för Östra hamninfarten.

Detaljplanen är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 4000-5000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg och en ny, östlig hamninfart.

Det har kommit till kommunens kännedom att funnits oklarheter kring de två detaljplanernas diarienummer. Därför förlängs samrådet med fyra dagar till och med den 6 februari.

Under hela samrådstiden 13 januari-6 februari 2020 kan du ta del av planhandlingarna på kommunens webbplats, Rådhuset i Trelleborg samt på biblioteken i Trelleborgs stad, Anderslöv, Gislöv och bokbussen.

Öppet hus och samrådsdrop in

Har du frågor om detaljplanerna kan du vid flera tillfällen träffa representanter från Trelleborgs kommun. Välkommen till:

 • Öppet hus den 23 januari klockan 17-20, i Parken, Norregatan 46, Trelleborg
 • Drop in i projektlokalen på Algatan 5, Trelleborg. Lokalen är öppen:
  • Tisdag 14/1 kl 17-19
  • Torsdag 16/1 kl 11-13
  • Tisdag 21/1 kl 11-13
  • Tisdag 28/1 kl 11-13
  • Torsdag 30/1 kl 17-19

Du kan även ställa frågor om detaljplanerna via e-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se eller telefon: 0410-733000.

Att lämna synpunkter

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligt och komma in till kommunen senast den 6 februari. Uppge namn, adress och detaljplanens diarienummer PL-2018-35. Skicka via:

 • e-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se
 • post: Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 231 83 Trelleborg

Den som inte har framfört sina synpunkter senast under samrådstiden, eller kommande granskningstid, kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samrådshandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 3,2 MB)

Planbeskrivning (PDF-dokument, 4,1 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF-dokument, 11 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?