Detaljplan för Östervång 1:78, 1:83 med flera – ”Bovieran”

Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostäder, främst flerbostadshus. Området består i dagsläget av främst villakvarter och för att skapa mera varierande bostadstyper i våra stadsdelar så föreslås i denna detaljplan att området kompletteras med flerbostadshus och radhus.

Planförslaget finns för samråd från 19 augusti till 16 september. Du hittar planen i pappersformat på följande platser:

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dem skriftligen senast 16 september 2019. Skicka synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer PL-2018-21.

Öppet hus med utställning av förslaget

Du är välkommen att träffa tjänstepersoner och politiker när kommunen anordnar öppet hus med utställning av förslaget till ny detaljplan. Öppet hus hålls den 4 september klockan 16.30-18.30 i Rådhuset (Algatan 13 i Trelleborg).

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 1,3 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 8,3 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 6,4 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!