Detaljplan för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen, Beddingestrand

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads­bebyggelse och förskola med tillhörande lokalgata. Syftet är också att säkerställa bevarandet av utpeka­de träd samt naturmark då dessa tillsammans utgör viktiga kvalitéer till skolverksamheten och för de boende i området. Planområdet är beläget strax söder om Granhyddans camping i Beddingestrand, söder om väg 9.

Planområde
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Planområde

Planen ställs ut för granskning från den 25 juni 2018 till den 17 augusti 2018.

Samråd 15/12 2014 - 19/1 2015
Samrådshandlingar (PDF-dokument, 2,8 MB)

Granskningstillfälle 1 20/4 2015 - 18/5 2015
Granskningshandlingar (PDF-dokument, 31,6 MB)

Granskningstillfälle 2 25/6 2018 - 17/8 2018
Plankarta (PDF-dokument, 6,7 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 18,1 MB)
Granskningsutlåtande (PDF-dokument, 906 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?