Detaljplan del av Västra Torp 7:18, ”Böste västra”

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval.

Kartan visar planområdets avgränsningar.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kartan visar planområdets avgränsningar.

Allmänheten inbjuds till samrådsmöte torsdagen den 30 januari klockan 17:00 i Rådhusets foajé, Algatan 13 i Trelleborg.

Planförslaget finns utställt under tiden 2020-01-15 – 2020-02-12 och är då tillgängligt förutom på denna webbplats på följande platser i Trelleborg:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13, öppet vardagar kl 08.00-16:30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen

Upplysningar lämnas på Samhällsbyggnadsförvaltningen av planarkitekt Oskar Anselmsson tel: 0410-73 32 86, e-post:

Den som har synpunkter på planförslaget kan senast 12 februari 2020 framföra dessa skriftligen till samhallsbyggnad@trelleborg.se eller till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Vänligen ange namn, adress samt detaljplanens diarienummer (PL-2019-51).

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:
Planbeskrivning (PDF-dokument, 3,8 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 6,6 MB)
Följebrev samråd (PDF-dokument, 450 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!