Detaljplan 241 för Kiosken 1 med flera

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostads- och centrumändamål och möjliggöra för byggnader som innehåller både bostäder och olika centrumverksamheter. Detaljplanen möjliggör två nya byggnader utmed Nygatan, placerade söder om Stadsparken och i förlängningen av kvarteret Bävern fram till Stortorget.

Byggnadernas placering syftar till att tillföra nya intressanta rumsliga sammanhang med Nygatan, Stortorget och Stadsparken och tillföra nya funktioner som inbjuder till ett ökat stadsliv.

Planförslaget syftar även till att möjliggöra en enhetlig utformning utmed Nygatan, från öster och fram till Stortorget, samt att säkra förbindelsen mellan Nygatan och Stadsparken.

Byggrätten anpassar sig till omkringliggande befintliga byggnadsskalor med två varierande höjder, en högre i öster och en lägre i väster mot torget. Förslaget innebär att två nya byggnader integreras i stadens struktur samtidigt som de bidrar till nya rumsliga sammanhang. Arkitektoniskt finns släktskap till bostadshusen inom kvarteret Bävern samtidigt som bottenvåningarna ges en annan karaktär som har en tydlig transparent och öppen utformning.

Utmed Nygatan, sker en breddning av gångvägen för att möjliggöra en utformning likt den som finns utmed kvarteret Bävern. Passagen mellan Kiosken och kvarteret Bävern omgestaltas för en tydligare utformning som förbindelsestråk mellan Nygatan och Stadsparken.

Allmänheten inbjuds till samrådsmöte måndagen den 9 mars klockan 17.00-18.30 i Rådhusets foajé, Algatan 13 i Trelleborg.

Planförslaget finns utställt från 24 februari till 23 mars och är då tillgängligt förutom på denna webbplats på följande platser i Trelleborg:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13, öppet vardagar kl 08.00-16:30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen

Den som har synpunkter på planförslaget kan senast 23 mars 2020 framföra dessa skriftligen till samhallsbyggnad@trelleborg.se eller till:

Samhällsbyggnadsnämnden Rådhuset 231 83 Trelleborg

Vänligen ange namn, adress samt detaljplanens diarienummer (PL-2017-55).

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:

Planbeskrivning (PDF-dokument, 6,5 MB)
Plankarta (PDF-dokument, 2,7 MB)
Samrådsinformation (PDF-dokument, 2,2 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?