Ändring av stadsplan för Trelleborgs stad (A0) för fastigheten Hjorten 14

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en bebyggelse i upp till fyra våningar och ta bort planbestämmelse i gällande stadsplan för Trelleborgs stad (A0) om maximalt tre våningar för fastigheten. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14 meter.

Planförslaget finns utställt under tiden 2019-08-23 – 2019-09-20 och är då tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13 öppet vardagar kl. 08.00-16:30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dem skriftligen senast 20 september 2019. Skicka synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer, PL-2019-47.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 559 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 3,5 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 3,9 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?