Ändring av detaljplan för Stadsplan (A 62) norra delen av Mellanköpingeområdet

Ändringen av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningsbestämmelser för fastigheten Pilevallsskolan 1 för att möjliggöra fastighetsreglerande åtgärder.

Planförslaget finns utställt från den 18 november till den 9 december och är då tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13, öppet vardagar klockan 08.00-16.30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00-19.00, fredag 10.00-18.00, lördag 11.00-14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dem skriftligen senast 9 december 2019. Skicka synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer, PL-2019-54.

Samrådshandlingar:

Följebrev (PDF-dokument, 862 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 437 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 13,5 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?