Ändring av detaljplan för Stadsplan A 172 Kv Nordstjärnan

Ändringen av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningsbestämmelser för fastigheten Nordstjärnan 49 och 56 för att möjliggöra fastighetsreglerande åtgärder.

Planförslaget finns utställt från den 24 februari till den 23 mars och är då tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13 öppet vardagar kl. 08.00-16:30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka in dina synpunkter skriftligen senast 23 mars 2020. Skicka synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@trelleborg.se, eller via post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg. Skriv ditt namn, din adress och detaljplanens diarienummer, PL-2019-85.

Samrådshandlingar att ladda upp:

Följebrev (PDF-dokument, 436 kB)
Plankarta (PDF-dokument, 540 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2,2 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?