Bostadsförsörjning

I Trelleborgs kommun ska alla invånare ha möjligheten att bo bra. Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden och har som mål att nå 50 000 invånare år 2028.

Foto: Nina Schwab Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

För att uppnå dessa mål har Trelleborgs kommun tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som är baserat på analyser och dialoger med bland annat medborgare, tjänstepersoner, politiker och andra aktörer. Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun antog programmet den 18 juni 2018.

Läs hela bostadsförsörjningsprogrammet här (PDF-dokument, 18,2 MB)

Bostäder för alla invånare

Bostadsförsörjningsprogrammet ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och ge förutsättningar för både tillväxt och välfärd.

Bostadsförsörjningsprogrammet är vägledande för vilken typ av bostäder som behöver byggas och för vilka målgrupper. För att skapa tydliga effekter i kommunens bostadsförsörjning innehåller programmet mätbara mål som kommer följas upp årligen.

Synpunkter från samrådsperioden

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram var utställt på samråd mellan 4 december 2017 och 29 januari 2018. Under denna period hade allmänhet, myndigheter och andra sakägare möjlighet att ta del av och komma med synpunkter på förslaget. Alla synpunkter och hur kommunen valt att bemöta dessa finns sammanfattat i samrådsredogörelsen.
Läs samrådsredogörelsen för bostadsförsörjningsprogrammet (PDF-dokument, 2 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?