Samhällsbyggnad och planering

Trelleborgs kommun planerar hur mark, miljö och byggnader ska användas. Här hittar du byggprojekt, kartor och information om både samhällsbyggnad och planering.

Bild ur fördjupningen av översiktsplanen.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bild ur fördjupningen av översiktsplanen.

Bostadsförsörjning

I Trelleborgs kommun ska alla invånare ha möjligheten att bo bra. Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden och har som mål att nå 50 000 invånare år 2028.
Läs mer om bostadsförsörjning

Detaljplaner

En detaljplan bestämmer hur mark och byggnader inom ett visst område ska se ut. Här hittar du gällande detaljplaner i kommunen, och de detaljplaner som just nu är under arbete. Läs mer om detaljplaner

Kartor

Trelleborgs kommun har olika kartor med information om kommunen. Det kan till exempel vara kartor över cykelvägar, skolor, idrottsplatser och bibliotek. Hitta kartor över Trelleborgs kommun

Planprogram

Planprogrammet ska ge en översikt för ett specifikt områdes förutsättningar för byggnader, grönytor och vägar. Ibland kan det behövas ett planprogram för ett område innan arbetet med detaljplaner påbörjas. Läs mer om planprogram

Samhällsbyggnadsprojekt

Trelleborg växer och just nu pågår flera byggprojekt i
kommunen, bland annat projekten Kuststad 2025 och Trelleborg Övre.
Läs mer om de olika projekten

Översiktsplaner

Översiktsplaner är övergripande planer för hur mark och byggnader i kommunen ska se ut. Det finns även fördjupade översiktsplaner som gäller för Trelleborgs stad.
Läs mer om översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner

Hjälpte informationen på den här sidan dig?