Landsbygdsutveckling

Skåne har en unik närhet mellan stad och landsbygd och i Trelleborg är landsbygdens närhet påtaglig - direkt utanför Trelleborgs stad böljar en attraktiv landsbygds med kust-, slätt och kullandsskap. Avstånden är små mellan tätorternas service och landsbygdens orter.

Inom Trelleborgs landsbygd finns många kontaktytor och för trelleborgaren innebär detta att det finns en närhet mellan boende, natur och kulturupplevelser, arbete och utbildning - en förutsättning för en
attraktiv livsmiljö.

Närheten mellan stad och landsbygd ger också en bra grund till att utveckla tjänster och produkter inom grön tillväxt och cirkulär ekonomi.

Däremot fokuserar debatten kring landsbygden på problem, som frånflyttning, bristande tillgång till service, arbetstillfällen och avveckling. En bild som inte stämmer överens med den trelleborgska landsbygden.

Befolkingen på landsbygden i Trelleborgs kommun ökar!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?