Hållbarhetspriset Tångräkan

Trelleborgs kommuns hållbarhetspris kallas Tångräkan. Från 2018 delas priset ut av kommunstyrelsen på Trelleborgsgalan i november.

Tångräkan
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Tångräkan

Tångräkan kallades tidigare miljöpris och har delats ut under festliga former under åren 2001-2014. Själva priset utgörs av en specialdesignad glasskulptur - en tångräka. Det är politikerna i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott som nominerar och utser pristagare.

Tångräkan delas ut i syfte att belöna förtjänstfulla insatser för hållbar utveckling, inom någon eller samtliga av aspekterna ekologisk, social och ekologisk hållbarhet, inom Trelleborgs kommun.

Priset delas ut till privatperson, skola, vårdinrättning, företag, skolklass, förening eller annan institution eller sammanslutning som utfört förtjänstfull insats för hållbar utveckling inom Trelleborgs kommun.

Priset delas ut till både stora och små hållbarhetsinsatser. Följande personer/företag/institutioner har fått ta emot pris eller nominering sedan starten:

2018

Flickor 09 med ledare Andreas Rijpma i Gislövs IF fick priset för sitt hållbara engagemang i både sitt eget lag och i föreningen. Första föreningen med ordentlig avfallssortering. Fått leverantörer att avfallssortera. Återvinning inom föreningen samt införande av ekologiska/närodlade/fairtrade-märkta varor.

Nominerade blev även Annmagrete Persson som med kreativitet och engagemang lyckats bidra till samtliga tre hållbarhetsaspekter. Ekologisk genom att få fler att använda kollektivtrafik och cykel när de reser, ekonomisk då även de med tunnare plånbok får möjlighet att komma iväg på äventyr samtidigt som den lokala och regionala marknaden gynnas och social då ensamheten bryts för de äldre och alla är välkomna att följa med.

Slutligen blev ävenBirgitta Godlund, Galleri Estetio, Beddingestrand nominerad med motiveringen att hon har som konstnär tagit på sig uppgiften att tematiskt synliggöra det osynliga och öka medvetenheten hos åskådarna med utställningar som tar upp djupt existentiella miljöfrågor och förbinder naturens skönhet och skörhet. Till sitt lilla Galleri i Beddingestrand lockar hon experter och konstnärer från hela världen att medverka – om havet, jorden osv.

2014

Bettina Ekdahl, Trelleborg, nominerades för att hon är en engagerad miljövän som på olika sätt synliggjort de utsatta groddjuren – både genom att ta iniativet till Smyges egen Save the Frogs Day 2014 och genom sina fina teckningar och illustrationer. I sitt gymnasiearbete på NA-programmet har hon djupdykt i Smyge kärr och tagit reda på om groddjuren där har en god livsmiljö.

Nominerad blev även Maria Wilhelms, Trelleborg, som i ett medborgarförslag föreslagit att Trelleborg ska börja arbeta med etisk och rättvis handel. Därmed tryckte hon av startskottet för arbetet med att göra Trelleborgs kommun till en Fairtrade City. Maria har visat att en enskild kommuninvånare kan göra skillnad. Diplomeringen ägde rum på Nationaldagen 2014.

Fredrik Tigerschiöld och Hampus Kjellberg, Trelleborg, fick priset för att de givit begreppet "tallriksmodellen" en helt ny innebörd. I sitt gymnasiearbete om minskat matsvinn visade de att med mindre tallrikar äter eleverna mer och slänger betydligt mindre mat. Om modellen tillämpas i hela kommunen och i alla kommuner finns stora ekonomiska, miljömässiga och etiska vinster att göra!

2013

Nominerad blev Roland Rittman för att han är en jordnära samlare med förfinad smak för naturens skafferi. Nominerad blev också Sten Björk för att han är en inspirerande politiker som arbetar hårt för en bättre miljö i hela Östersjöregionen. Vinnare blev Biogas Jordberga för Sveriges största biogasanläggning i Jordberga, för en storskalig energisatsning som får hjul att rulla, både på landsbygden och på stadsbussarna.

2012

Nominerad blev Svenska kyrkan Lunds Stift & Otto Ellerström för i ett ekologiskt hönseri i Stora Slågarp där ekologiska ägg produceras från glada, frigående hönor. Nominerad blev också Trelleborgs hamn för sin långsiktiga strategiska vision att skapa Östersjöns klimatsmartaste, renaste, modernaste hamn- och sjöfartsverksamhet i Trelleborg. Prisvinnare blev Trelleborgshem AB för solceller på fastigheten Borgvallen där också en elbil finns som drivs med el från solcellerna.

2011

Nominerad blev en ekologisk månskensbonde, Mark Stacey, Vallby, för att han vågar prova att odla innovativa grödor och odlingsmetoder. Nominerad blev också Joakim Persson, Perssons Livs i Klagstorp. Tjärstin Kraft och Ingela Granelli, Anderslövs familjecentra – secondhand- entusiaster från Anderslöv fick priset.

2010

Nominerade blev s-politikern Sten Björk och de 13 familjerna i projektet KlimatVardag. Priset gick denna gång till Öster Järs förskola för deras mångåriga omfattande miljöarbete.

2009

Tullstorpså-projektet fick priset för sitt stora naturvårdsprojekt med miljöinsatser längs med ån och nominerade blev Öster Järs förskola och textilkonstnär Agneta Bidhult.

2008

Nominerade blev Piggsvinsteatern/Trelleborgs klimatteater och Brittmarie Lindquist från Lions. Majwi Rosquist, kommunens floraväktare fick priset för sitt mångåriga ideella arbete med att värna om kommunens växtlighet.

2007

Kläddesigner Jane Wikström, Skateholm, fick årets Tångräka. "En person som under många år oförtröttat strävat efter att skapa textil harmoni för kropp och själ genom långsiktig och varsam hänsyn till såväl de människor som syr kläderna som till den miljö som tillhandahåller råvarorna".

2006

Naturskyddsföreningen i Trelleborg fick priset. "Genom att envist och energiskt skynda till försvar av kommunens allra minsta växter och varelser står denna förening i frontlinjen för en hållbar utveckling av kommunen", löd motiveringen.

2005

Biologen och författaren Bernt Fribing fick priset för sin kärleksfulla och kunniga tolkning i ord och bild av Söderslätts landskap, dess omistliga natur- och kulturvärden.

2004

Catharina och Dick Blixen-Finecke, Näsbyholm, fick priset. Deras vällovliga syn på användningen av den egna marken lade grunden för den mest värdefulla landskapsförändringen på Söderslätt i modern tid, menade juryn och syftade på återskapandet av del av Näsbyholmssjön.

2003

2003 gick priset till ekologiska odlarna, lantbrukare Eva Johnsson och Lars Jönsson, Brunnshill Gård, Gylle, ett par som i sitt arbete visat att det går att förena en kompromisslös livsfilosofi och vision om ett hållbart jordbruk med en ödmjuk hållning gentemot den skånska goda jorden. Företagarpriset samma år gick också till en lantbrukare,Göran Brynell, Västrabo Gård, Maglarp, för hans engagemang inom "Greppa Näringen".

2002

En sprudlande entusiastisk kvintett av ungdomar i Söderslättsgymnasiets miljögrupp blev lyckliga pristagare. År 2002 delades även ett företagspris ut, till Akzo Nobel Inks AB, för dess "mycket höga ambitioner att driva ett synnerligen seriöst långsiktigt strategiskt arbete för kvalitet, miljö, hälsa, säkerhet och skydd".

2001

Det första priset gick till riksdagsledamot Bodil Francke-Ohlsson. Hon beskrevs av juryn som "en viljestark vandrerska, som med uthålligt engagemang, okuvligt mod samt ett brett och djupt kunnande, tänker globalt och handlar såväl internationellt, som nationellt och lokalt, en stor tillgång för Trelleborg i alla miljöfrågor."

Text: Anitha Ljung, Hållbar utveckling

Hjälpte informationen på den här sidan dig?