Framtids- och innovationsdagen

Framtidsdagen skjuts på framtiden Trelleborgs kommun planerade Framtids- och innovationsdag den 20 mars blir inte av. Hela arrangemanget skjuts fram tills vidare och programmet pausas. Beslutet tas med anledning av den rådande oron i samhället just nu, gällande Corona-viruset och de allmänna restriktioner som införts gällande stora folksamlingar. Programmet för dagen innehåller 20 olika programpunkter, de flesta samlade till en heldag i Parken kultur- och konferenscenter. Eftersom det är svårt att bedöma hur många besökare som skulle ta sig dit, väljer kommunen att av säkerhetsskäl pausa hela programmet tills situationen känns mer stabil och dagen kan genomföras utan att riskera deltagares och besökares hälsa. Ett nytt datum för Trelleborgs kommun första Framtids- och innovationsdag kommer att sättas längre fram. Förhoppningsvis kan dagen genomföras i god tid innan vårterminen slutar, med tanke på att väldigt många barn och unga engagerats inom undervisningen.

Illustration skapad av Simpley Draw it Big. Bilden bygger på barns och ungas ritningar och texter om miljömålet God bebyggd miljö.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Illustration skapad av Simpley Draw it Big. Bilden bygger på barns och ungas ritningar och texter om miljömålet God bebyggd miljö.

Välkommen till Trelleborgs första Framtids- och innovationsdag den XXX! Hela Trelleborg bjuds in att delta! Var med i kraftsamlingen för god livskvalitet för alla och genomförandet av Agenda 2030!

Dagen kommer att ta besökarna med till framtiden på många olika innovativa sätt: Var med och bygg en tidskapsel till framtidens forskare! Besök framtidens Stadspark med ljusshow, scenshow och konstinstallationer!

Poesifestival med utställningar, poesimaraton, workshops och andra spännande programpunkter. Poesivandringarna, som skolan och näringsidkare håller i, kommer också att återvända - 17 mål,  17 dikter i 17 skyltfönster!Vi vill skapa trygga miljöer, låta barnen utvecklas och få näringslivet att blomstra i Trelleborg! Detta gör vi allra bäst tillsammans med hela kommunen och dess invånare.

Ett ungdomsteam från Söderslättsgymnasiet har engagerats för att genomföra dagen tillsammans med olika aktörer. Barn och ungas inflytande och medskapande i samhällsutvecklingen ska genomsyra allt arbete i kommunen. Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag!

En viktig del av kommunens utvecklingsarbete är det långsiktiga perspektivet. Genom att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser och nätverksbyggande främjas innovation, teknikutveckling och hållbar förnyelse. Genom att bredda målgruppen och involvera fler i samskapande kring framtid och innovation kan vi lyfta redan pågående utvecklingsarbete i kommunen. Genom att dela inspiration och kunskap kan vi stärka det lokala, regionala och nationella samarbetet för att genomföra Agenda 2030.

Framtids- och innovationsdagen involverar hela kommunen (medborgare, företagare, föreningsliv, förvaltningar, skola, politiker och besökare utifrån med flera).

Framtids- och innovationsdagen bidrar till kommunens vision; "Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt", och de tre inriktningsmålen för perioden 2020-2023; 1) Tryggt och säkert samhälle, 2) Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt 3) Attraktivt näringsliv.

Medverkande aktörer ansvarar för egen aktivitet och står själv för kostnaden det medför.

Projektledare är Maria Glawe och Anitha Ljung, Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?