Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan som antogs av världens ledare 2015 med syfte att leda världen mot hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk. De 17 målen är integrerade, odelbara och inkluderar alla.

Illustration: FN
Foto: FN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Illustration: FN

Glokala Sverige, glokalt förhållningssätt och #Blimålmedveten

“För att Agenda 2030 ska genomföras krävs ett glokalt förhållningssätt; vi behöver förståelse för hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och att lokalt agerande får globala konsekvenser.” (Glokala Sverige - FN- förbundet och SKL)

Trelleborgs kommun har antagits att medverka i det nationella projektet Glokala Sverige, vilket är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Att medverka i Glokala Sverige ger fler ökad kännedom, kunskap och engagemang för de globala målen. Genom Agenda 2030 blir våra lokala utmaningar och möjligheter en del i ett större sammanhang. Agendan berör oss alla!

Inom projektet genomförs utbildningar och kommunikationsinsatser som når olika målgrupper. Det finns också en tillgänglig webbutbildning om Agenda 2030. Länk till utbildningen: http://utbildning.fn.se/glokala-sverige/ Gör utbildningen när det passar dig! Varje del tar cirka fem-tio minuter och avslutas med ett quiz.

Mer information

Agenda 2030: https://www.globalamalen.se

Glokala Sverige: https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/

Hållbarhetsrapport Trelleborgs kommun

Arbetsmaterial Glokala Sverige

https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf

Projektledare för Glokala Sverige i Trelleborgs kommun:
Maria Glawe, Avdelningen för hållbar utveckling
maria.glawe@trelleborg.se
0734-422834

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!