Kartor och mätning

Här hittar du information om olika typer av kartor, geografisk information och mätningstjänster.

Kartor

Baskarta

Baskartan omfattar hela kommunen och innehåller olika typer av kartdetaljer, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.
Läs mer om baskartan

Tomtkarta

Här kan du själv ladda ner en tomtkarta i pdf-format över önskad fastighet. Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera. Skriv in fastighetens adress i sökfältet.
Ladda ner tomtkarta

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används ofta för att göra en situationsplan, som du behöver när du ska ansöka om bygglov.
Läs mer om nybyggnadskartan

Adress- och lägenhetsregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter och för att adresserna blir uppdaterade hos Lantmäteriet.
Läs mer om adress- och lägenhetsregister

Mätningstjänster

Husutsättning

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en husutstakning. Då markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar i rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.
Läs mer om husutstakning

Lägeskontroll

En lägeskontroll utförs i samband med formsättning så att eventuella fel kan åtgärdas.
Läs mer om lägeskontroll

Gränsvisning

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att hitta gränsmarkeringarna.
Läs mer om gränsvisning

Förrättningsmätning

Om du vill bilda eller ändra fastigheter inom Trelleborgs kommun ska du vända dig till Lantmäteriet. Det kan till exempel handla om att stycka av en fastighet, få reda på var en fastighetsgräns går eller bilda en gemensamhetsanläggning.
Läs mer om förrättningsmätning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!