Djur

Länsstyrelsen har ansvaret för att kontrollera att djuren har det bra och att och att djurskyddslagen följs. Om du har frågor eller ärenden inom djurskydd ska du vända dig till länsstyrelsen i Skåne.

Djur inom detaljplanelagt område

Enligt Trelleborg kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, är det inom område med detaljplan förbjudet att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Särskilt tillstånd krävs av samhällsbyggnadsnämnden. Sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor för att vid djurhållning förhindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa. Tänk på att du också kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, detta söker du hos länsstyrelsen i Skåne.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!