Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Här hittar du information om bygglov, anmälan, tillsyn, fastighetsfrågor och vägledning i hur du söker bygglov.

Har du frågor om bygglov eller din ansökan?
Boka besök hos en av våra bygglovsarkitekter genom att ringa kundtjänst på telefonnummer 0410-73 30 00.

10 veckors handläggningstid för bygglov och 4 veckors handläggningstid för anmälan
Många vill bygga i Trelleborgs kommun. För närvarande är handläggningstiden för bygglov 10 veckor, räknat från att vi fått in ditt ärende med samtliga handlingar som krävs. Motsvarande tid för anmälan är 4 veckor.

Hus som renoveras

I Boverkets broschyr Får jag bygga? kan du läsa om vilka regler som gäller angående bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.
Boverket: Får jag bygga? (PDF-dokument, 1,7 MB)

I broschyren Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov får du en översikt om vilka åtgärder som kräver lov.
Boverket: Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov? (PDF-dokument, 2 MB)

I broschyren Behöver jag en kontrollansvarig får du en översikt om vilka åtgärder som kräver en kontrollansvarig.
Boverket: Behöver jag en kontrollansvarig? (PDF-dokument, 961 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?